Ga naar de inhoud

Krijg jij ontslag na 2 jaar ziekte? Regel dit goed!

Ontslag na 2 jaar ziekte

Als je (bijna) twee jaar ziek bent (104 weken) dan volgt er meestal ontslag. Je vraagt je vast af of je wel ontslag na 2 jaar ziekte mag krijgen. Je bent benieuwd hoe dit werkt, wat je te wachten staat en of je recht hebt op een transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Op deze pagina vertel ik je alles wat je wil of moet weten.

Twee jaar ziek zijn is niet niks. In de afgelopen 10 jaar heb ik veel werknemers na twee jaar ziekte geholpen. Regelmatig is de ziekte, of arbeidsongeschiktheid, gelegen in lichamelijke klachten. Werknemers die jarenlang zwaar werk hebben verricht en letterlijk “op” zijn. Voor andere werknemers speelt juist dat ze geestelijk te lang of te intensief zijn belast. De laatste maanden spreek ik ook steeds meer werknemers met post-corona of post-Covid19 klachten kampen en daardoor niet meer in staat zijn om te werken. Waar het ook aan ligt, het ontslag moet goed geregeld worden.

In dit artikel lees je:

Mag mijn werkgever mij ontslaan na 2 jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte (of arbeidsongeschiktheid) geldt er geen ontslagverbod meer, waardoor jouw werkgever je mag ontslaan. In de wet staat namelijk dat hij jou 104 weken (2 jaar) loon door moet betalen tijdens ziekte. Dit wordt ook wel de loondoorbetalingsverplichting genoemd.

Als het UWV aan jouw werkgever een loonsanctie heeft opgelegd, dan moet hij je nog langer loon doorbetalen. Dat kan het UWV doen, als zij vindt dat de werkgever nog niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie. Daarna volgt meestal alsnog ontslag.

Hoe ontslag na twee jaar ziekte werkt

Hoe ontslag na twee jaar werkt? Jouw werkgever kan 3 dingen doen:

 1. hij kan een ontslagvergunning vragen van het UWV. Dit is niet gunstig voor jou, omdat je dan geen mogelijkheid hebt om te onderhandelen.
 2. je ontvangt een vaststellingsovereenkomst (ook wel vso of beëindigingsvoorstel). Dit is de beste optie voor jou.
 3. hij komt niet in actie en houdt daarmee jouw dienstverband slapend. Als dat zo is, neem dan contact met mij op.

Twee jaar ziek en dan? Het stappenplan.

 1. Als het goed is heb je rond de 52e ziekteweek de eerstejaarsevaluatie samen met de werkgever opgesteld.
 2. In week 88 krijg je een brief van het UWV over het aanvragen van een WIA-uitkering.
 3. Let op: vraag de WIA-uitkering op tijd aan. Dit kan tot week 93. Meer informatie over deze aanvraag lees je op de website van het UWV.
 4. In week 91 wordt de eindevaluatie ingevuld door jou en de werkgever.
 5. Zorg dat de WIA-documenten (het re-integratieverslag) tijdig bij het UWV wordt aangeleverd. Dit is jouw verantwoordelijkheid.
 6. Een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen vervolgens hoeveel procent jij arbeidsongeschikt bent.
 7. De beslissing van het UWV op de WIA-aanvraag volgt.
 8. De werkgever vraagt ontslag aan bij het UWV of doet jou een ontslagvoorstel. Dat heet een vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte

De meeste werknemers krijgen na twee jaar ziekte een vaststellingsovereenkomst (afgekort: VSO). Dit wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Dit is een belangrijk document waarin afspraken gemaakt worden over het einde van jouw dienstverband. Omdat je die overeenkomst samen tekent, wordt dit ook wel ‘ontslag na twee jaar ziekte met wederzijds goedvinden’ genoemd.

In de vaststellingsovereenkomst moet in ieder geval afspraken in staan over de transitievergoeding, de einddatum (opzegtermijn), wat er gebeurt met je vakantiedagen, vakantiegeld, 13e maand etc.

Helaas worden er door werkgevers vaak fouten gemaakt in zo’n vaststellingsovereenkomst. Daardoor krijgen werknemers (veel) te weinig. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je gaat al inkomen achteruit, dus iedere Euro telt. Laat je vaststellingsovereenkomst daarom altijd controleren. Dat is ook belangrijk om geen problemen met het UWV te krijgen.

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Opzegtermijn na 2 jaar ziekte

Veel werknemers hebben vragen over de opzegtermijn na 2 jaar ziekte. Moet deze nu wel of niet gerespecteerd worden? Als het ontslag via een vaststellingsovereenkomst geregeld wordt, dan hoeft de opzegtermijn strikt genomen niet gerespecteerd te worden. Dat heeft voor jou een voordeel, want daardoor ontvang je ook eerder de afgesproken ontslagvergoeding en de eindafrekening. Aan de andere kant heeft dit een nadeel, omdat je hierdoor een deel van de transitievergoeding misloopt. Dat kan ik voor je oplossen.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Na twee jaar ziekte heb je recht op de transitievergoeding!

Je hebt (minimaal) recht op de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Dat is in de wet vastgelegd. En dat komt voor jou goed uit. Jouw inkomen daalt namelijk al. Verder loop je misschien pensioenschade op. Teken dus nooit een vaststellingsovereenkomst als daarin geen transitievergoeding staat. Voorkom ook dat je met een te lage transitievergoeding akkoord gaat. Dit kan je duizenden Euro’s schelen. Laat daarom altijd de transitievergoeding narekenen door mij.

Hoe hoog is de transitievergoeding na twee jaar ziekte?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de hoogte van je salaris en de tijd dat je in dienst bent geweest bij de werkgever. In 2024 is de transitievergoeding maximaal EUR 94.000. Wist je trouwens dat de werkgever de aan jou betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgt van het UWV?

Let op: werkgevers maken vaak fouten (in hun voordeel) bij de berekening ervan. Laat de hoogte van de transitievergoeding altijd narekenen. Dit is een vast onderdeel van de gratis controle van de vaststellingsovereenkomst. Ook weet ik voor de meeste werknemers die ik help de transitievergoeding te verhogen! Dit scheelt vaak enkele honderden en soms duizenden Euro’s.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding na twee jaar ziekte

Stel je bent sinds juni 2021 arbeidsongeschikt. Je verdient €2.500 bruto per maand inclusief 8% vakantiegeld. Verder ben je 12 jaar, 5 maanden en 23 dagen in dienst. Jouw transitievergoeding wordt dan als volgt berekend:

12 jaar (12 x (1/3 x 2.500)) = €10.000
5 maanden (5/12 x 1/3 x 2.500) = € 347,22
23 dagen x (23/365 x 1/3 x 2.500) = €52,51
Dan bedraagt jouw transitievergoeding € 10.399,73.

Kort voor pensioengerechtigde leeftijd

Regelmatig gaan werknemers kort voordat zij met pensioen zouden gaan, ziek uit dienst. Is dat ook bij jou het geval? Dat is erg vervelend. Je had je het je zo anders voorgesteld en nu moet je toch eerder uit dienst. Je hebt dan toch recht op de volledige transitievergoeding. Het feit dat je kort voor jouw pensioen zit, is niet van invloed op de hoogte van de transitievergoeding na twee jaar ziekte.

Eindafrekening na twee jaar ziekte

Vakantiedagen

Je vraagt je misschien af of ook jouw vakantiedagen uitbetaald worden na twee jaar ziekte. Dat is zeker het geval! Regelmatig kom ik werkgevers tegen die in eerste instantie niet van plan zijn om die vakantiedagen uit te betalen. Zij vinden dan dat je wel voldoende tijd hebt gehad om die op te nemen. Je hebt recht op uitbetaling van het saldo aan verlofdagen / vakantiedagen / vakantieuren.

Wist je dat er ontzettend veel misgaat bij het berekenen van het verlofsaldo? Werkgevers laten regelmatig vakantieuren vervallen en vaak is dat niet terecht. Daardoor kun je veel geld mislopen en dat is nu juist waar je niet op zit te wachten. Je inkomen gaat tenslotte al omlaag. Ik vraag altijd het verlofsaldo en de mutaties over de afgelopen jaren op, zodat ik samen met de werknemer kan controleren of de werkgever het verlofsaldo goed berekend heeft.

Vakantiegeld, dertiende maand, bonus etc.

Na twee jaar ziekte heb je ook recht op de uitbetaling van je vakantiegeld en dertiende maand (of eindejaarsuitkering) naar rato. Deze uitbetaling wordt berekend over de periode dat je nog loon ontving van de werkgever. Zodra de loondoorbetalingsverplichting stopt, stopt meestal ook de opbouw van de vakantietoeslag en de dertiende maand. Het is erg belangrijk om dit te controleren.

Pensioen en twee jaar ziek

Pensioenopbouw na twee jaar ziekte

In de meeste pensioenregelingen zijn afspraken gemaakt over de opbouw van het pensioen na twee jaar ziekte. Meestal wordt er premievrij pensioen opgebouwd, waardoor je geen of weinig pensioenschade oploopt. Dat is prettig, want het zal financieel al lastig genoeg worden.

Uitkering na twee jaar ziekte

Na twee jaar ziekte zijn er verschillende uitkeringen mogelijk. Ik zet ze graag kort voor je op een rij:

WGA-uitkering

Als je tussen de 35 en 50% arbeidsongeschikt bent, dan kom je in aanmerking voor een WGA uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. In dat geval bestaat er een mogelijkheid dat je in de toekomst weer kunt werken. De WGA-uitkering is dan weer opgesplitst in de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

De WGA-uitkering bedraagt 70% van het maximum dagloon.

IVA-uitkering

De IVA-uitkering is bedoeld voor werknemers die waarschijnlijk niet meer kunnen werken. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA-uitkering.

De IVA-uitkering bedraagt 75% van het maximum dagloon.

WW-uitkering

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen WIA-uitkering. Je komt mogelijk wel in aanmerking voor een WW-uitkering, een werkloosheidsuitkering dus.

Welke uitkering je ook krijgt, het is belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst goed is opgesteld. Daarmee voorkom je dat je jezelf in de vingers snijdt. Op de website van het UWV vind je meer informatie over de soorten uitkeringen.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Als je op zoek bent naar een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte, dan kun je even kijken op de website van het UWV. Overigens stelt de werkgever de vaststellingsovereenkomst op en is het voor jou van belang dat je deze laat controleren.

Gouden tips bij een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

 1. Laat de vaststellingsovereenkomst altijd controleren. De check doe ik gratis.
 2. Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt. Ik kan daarbij voor je onderhandelen.
 3. Ga nooit akkoord met het ontslag als de WIA-uitkering niet is toegekend.
 4. Voel je niet bezwaard over de transitievergoeding. De werkgever kan hiervoor een compensatie krijgen.

Reviews van werknemers


5-sterren review

Ger Kok

Nadat ik het tegenvallende ontslagaanbod van mijn werkgever had ontvangen toch maar even het internet op en belandde vervolgens bij Randy. Die eerste stap was toch gratis, maar veel vertrouwen in een beter aanbod had ik eigenlijk niet. Randy pakte de zaak direct zeer serieus op en zag wel degelijk meer mogelijkheden. Veel overleg volgde desondanks, maar resulteerde wel in het vinden van meer juridische mogelijkheden en uiteindelijk in een transitievergoeding, die vier maal (!) hoger was dan het oorspronkelijke aanbod.

De rol van Randy was bij dit alles indrukwekkend: zorgvuldig en daarbij de ontwikkelingen steeds weer nauwgezet terugkoppelen, creatief c.q. vindingrijk, vasthoudend, goed bereikbaar en ook nog eens zeer plezierig in de omgang. Kortom het was een geweldige ervaring om met Randy te mogen omgaan en het leverde me uiteindelijk ook nog een smak geld op.

5-sterren review

Peter Msc

Doordat ik vanuit mijn werkgever een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte gepresenteerd heb gekregen, zijn we bij Randy terecht gekomen.

Ik ben tijdens dit hele proces volledig ondersteund. Randy heeft alle correspondentie met mijn werkgever. De communicatie is prettig en duidelijk. We werden middels mail en telefoon op de hoogte gehouden van de de zaak. overgenomen. Wat ik als zeer prettig ervaren heb, want na 2 jaar ziekte heb ik totaal andere dingen aan mijn hoofd en juridische zaken is voor mij ver van mijn bed show.

Kosten voor zijn ondersteuning is volledig door mijn werkgever betaald. Superblij dat we hem hebben benaderd hiervoor, want nu krijgen we meer transitievergoeding dan in eerste instantie.

5-sterren review

Annieke

Ik twijfelde eerst of ik wel juridische hulp nodig had, want ik dacht dat er niet veel meer te halen was bij mijn VSO. Toch heb ik Randy hierover gecontact om een check te doen en ik ben daar zo dankbaar voor!! Hij heeft er veel meer voor mij uitgehaald – dingen waar ik zelf geen idee van had dat ik er recht op zou hebben – dan ik had verwacht! Randy is super behulpzaam en legt dingen duidelijk uit.

Mocht je nog twijfelen of je je VSO wilt laten checken… zeker doen!

.”

100+ 5-sterren reviews lees je hier.

Met mijn ervaring krijg jij:

Jarenlange ervaring, ik weet waar ik op moet letten;
Volledige controle op meer dan 30 punten zoals WIA-veilig en de ontslagvergoeding;
Persoonlijk advies, ik wil jouw verhaal horen;
Geen risico, want voor werknemers tijdelijk gratis;
’s avonds en in het weekend goed bereikbaar;
Fysieke afspraak mogelijk in Assendelft (Noord-Holland), beeldbellen kan ook;
Tevreden werknemers gingen jou voor: 100+ 5-sterren reviews

Randy Houwertjes, specialist in ontslag na twee jaar ziekte

Randy Houwertjes

Ik ben mr. Randy Houwertjes en ik help al jaren werknemers bij vaststellingsovereenkomsten na twee jaar ziekte. Ik help hen met de gratis controle van hun vaststellingsovereenkomst. Alles uit handen geven? Dan kan ook via het totaalpakket onderhandelen. Direct contact? Bel of stuur mij een WhatsApp op 06-15536231. Ik ben 7 dagen in de week voor jou bereikbaar.

Wil jij jouw ontslag na twee jaar ziekte goed geregeld hebben?